„Polska dawniej i dziś” albo „wraca nowe”

Tak było kiedyś:

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 17 listopada 1987 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99, z 1983 r. Nr 44, poz. 204 i z 1984 r. Nr 5, poz. 24) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się debitu na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej kwartalnik „Aneks”, wydawany przez Polskie Koło Naukowe Uppsala — London w Londynie.

§ 2. Pozbawienie debitu obowiązuje przez okres pięciu lat.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk:
S. Kosicki

Ale cenzurę obaliliśmy w 1989 roku, prawda? Dlatego dziś nie ma mowy o żadnej cenzurze:

Zarządzenie Prezesa Głównego Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych z dnia 31 kwietnia 2010 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 1 kwietnia 2010 r. o rejestrze stron i usług niedozwolonych (Dz. U. Nr 13, poz. 666, z 2010) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się debitu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej serwis internetowy „VaGla.pl Prawo i Internet | prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego”, wydawany przez Piotra Waglowskiego w Warszawie pod adresem internetowym http://prawo.vagla.pl/.

§ 2. Pozbawienie debitu obowiązuje do odwołania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Głównego Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych:
Jan X.

This entry was posted in WWW & Net. Bookmark the permalink.

3 Responses to „Polska dawniej i dziś” albo „wraca nowe”

  1. Olgierd says:

    Podstawa będzie inna ;-) i Prezes UKE, bo akurat tu oszczędzono nam nowej biurwokracji — nie będzie osobnego urzędu ds. RSiUN.

  2. Mikołaj says:

    O tfurczym wkładzie naszych par-lament-arzystów zapomniałeś ;)

  3. Mam wrażenie, że Hymn Leśny, który opublikowano na stronie Lasów Państwowych ma sporo debitu komunikacyjnego, chociaż po zremixowaniu i lekkim przyspieszeniu tego debitu (oraz przy podbiciu basów) mógłby się stać nawet przebojem dyskotek…

    http://www.lp.gov.pl/media/dla_prasy/hymn_lesny.mp3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>