Colour Contrast Analyser PL

Czym jest Colour Contrast Analyser?

Colour Contrast Analyser to narzędzie do testowania kolorystyki stron WWW. Pozwala na sprawdzenie, czy kombinacja barwy tła z barwą tekstu zapewnia wystarczajcy kontrast.

Widok na główne okno programu

Określanie stopnia „widoczności koloru” bazuje na algorytmach proponowanych przez World Wide Web Consortium (W3C):

Dwa kolory są uważane za zapewniające wystarczający kontrast, gdy różnica jasności i różnica odcieni między dwoma kolorami jest większa, niż okrelone wartości. Wartości zalecane przez W3C to > 125 dla różnicy jasności kolorów oraz > 500 dla różnicy odcieni.
Uwaga: Hewlett Packard (HP) udostępnia narzędzie weryfikacji kontrastu barw, które używa algorytmów W3C, ale ustala różnicę odcieni na > 400. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie większej liczby kombinacji kolorów tła oraz liter.

Formuła Różnicy Jasności

Różnica jasności kolorów jest określana przez następującą formułę:
((wartość koloru czerwonego (Red) X 299) + (wartość koloru zielonego (Green) X 587) + (wartość koloru niebieskiego (Blue) X 114)) / 1000
Różnica między jasnością barwy tła, a jasnością barwy liter powinna być większa, niż 125.
Uwaga: Ten algorytm został stworzony na bazie formuły do konwersji wartości RGB na wartości YIQ. Wartość jasności YIQ oznacza postrzeganą jasność koloru.

Formuła Różnicy Odcieni

Różnica odcieni kolorów jest określana przez następującą formułę:
(maximum (wartość koloru czerwonego (Red) 1, wartość koloru czerwonego (Red) 2) – minimum (wartość koloru czerwonego (Red) 1, wartość koloru czerwonego (Red) 2)) + (maximum (wartość koloru zielonego (Green) 1, wartość koloru zielonego (Green) 2) – minimum (wartość koloru zielonego (Green) 1, wartość koloru zielonego (Green) 2)) + (maximum (wartość koloru niebieskiego (Blue) 1, wartość koloru niebieskiego (Blue) 2) – minimum (wartość koloru niebieskiego (Blue) 1, wartość koloru niebieskiego (Blue) 2))
Różnica między odcieniem barwy tła, a odcieniem barwy liter powinna być większa, niż 500.

Comments are closed.