Warunki Użytkowania

Colour Contrast Analyser jest programem freeware.

Przez uruchamianie lub użytkowanie programu Colour Contrast Analyser potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Warunkami Użytkowania programu Colour Contrast Analyser.

Ten program jest dostarczany w postaci "jaki jest", bez żadnej określonej lub dorozumianej gwarancji. W szczególności The National Information and Library Service (NILS) nie przyjmuje zażaleń ani nie daje żadnego rodzaju gwarancji dotyczących niezawodności, jakości, przydatności handlowej lub dopasowania do jakiegokolwiek konkretnego przeznaczenia. Dodatkowo NILS nie gwarantuje tego, że użycie programu Colour Contrast Analyser zapewni dostępność treści jakiegokolwiek serwisu WWW lub że serwis będzie spełniał wymagania któregokolwiek standardu dostępności stron WWW.


Creative Commons License
CCA podlega licencji zgodnej z Creative Commons License.

Comments are closed.