Przeznaczenie

Colour Contrast Analyser (w skrócie CCA) jest użytecznym narzędziem do określania czytelności tekstu na stronach internetowych czy też czytelności tekstu użytego w grafice.

Sprawdzanie stopnia zgodności z punktem kontrolnym 2.2 wytycznych Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Punkt kontrolny 2.2 wytycznych WCAG 1.0 mówi:

„Upewnij się, że różnica pomiędzy kolorem elementu a kolorem tła zapewnia dostateczny kontrast także dla osób mających zaburzenia widzenia kolorów oraz kiedy jest widziana na czarno-białym wyświetlaczu.”

Użyj CCA do sprawdzenia, czy kombinacja kolorów spełnia wymagania algorytmu W3C określającego „dostateczny kontrast”.

Comments are closed.