Opcje

Interfejs użytkownika składa się z 4 sekcji

 1. Wybór koloru
 2. Wyniki porównania kolorów
 3. Wyniki dla osób z zaburzeniami widzenia kolorów
 4. Opcje i Pomoc


1. Wybór koloru

Pole wyboru koloru

Sekcja wyboru koloru jest podzielona na dwie części – kolor liter i kolor tła. W obu przypadkach możemy wybrać kolor na 3 sposoby.

 1. Paleta kolorów jest dostępna przez pole wyboru. Użyj jej do określenia najlepszej kombinacji barw.
  Paleta kolorów
  Mniejsza (umieszczona pod spodem) paleta kolorów składa się z 10 odcieni aktualnie wybranego koloru bazowego (pierwszy z lewej w górnym rzędzie), z różnymi stopniami prześwitywania tła. Górny rząd pokazuje prześwitywanie koloru na białym tle, dolny na czarnym. Wartości prześwitywania w górnym rzędzie są następujące: 100% (brak prześwitu, pełny kolor), 75%, 50%, 25% i 10%. Wartości w dolnym rzędzie zaczynają się od 85% i postępują, jak w rzędzie górnym.
  Ta paleta kolorów jest przydatna do testowania jaśniejszych i ciemniejszych odcieni barwy bazowej, dzięki którym testowana kombinacja kolorów może zyskać na dostępności.
  Uwaga: Powyższa funkcja została zainspirowana przez aplikację Color Palette Creator.
 2. Wartość koloru (zapisaną w systemie szesnastkowym) można wpisać w pole tekstowe. Opcja ta jest przydatna, gdy mamy dostęp do wartości szesnastkowej koloru, np. podawanej przez program graficzny.
  Opis koloru w systemie szesnastkowym
 3. Wybieranie koloru ze strony WWW (lub dowolnego miejsca na ekranie) jest możliwy przy użyciu próbnika kolorów.
  Próbnik kolorów
  Próbnik kolorów jest przydatny do szybkiego pobierania lub sprawdzania kolorów, a takżę dootrzymywania wartości szesnastkowej barwy. Po naciśnięciu na przycisk próbnika wokół kursora myszy pojawi się powiększony obraz najbliższego otoczenia. Kolor pod próbnikiem pojawi się w polu wyboru koloru.
  Gdy tylko kolor zostanie wybrany przy pomocy próbnika (lewy przycisk myszy lub klawisz „Enter”), jego wartość szesnastkowa pojawi się w polu tekstowym „Hex:”, a wynik analizy zostanie uaktualniony, aby pokazać różnicę w jasności i barwie dla aktualnie wybranej kombinacji kolorów.

  Przykład powiększonego rejonu wokół kursora, pojawiającego się po aktywacji próbnika kolorów. Kolor pod próbnikiem pojawia się w oknie wyboru koloru.
  Uwaga: Do precyzyjnego wyboru kolorów przy pomocy próbnika można korzystać ze strzałek na klawiaturze.


2. Wyniki porównania kolorów

Sekcja wyników jest podzielona na część graficzną i część opisową.
Część graficzna pokazuje wartość dla różnicy odcieni i różnicy jasności.
Wyniki porównania kolorów
Jeśli obydwie wartości są zgodne z wytycznymi W3C, wynik oznaczony jest zielonym ptaszkiem. Jeżeli którakolwiek z wartości nie spełnia warunków, przy wyniku widać czerwony znak X.
Część opisowa wyświetla wynik dla obu wartości oraz kryteria, jakie powinny zostać spełnione. Wskazuje również, czy dany kontrast jest wystarczający, czy też nie.
Uwaga: Pełne wyniki oraz tekst podsumowania mogą być zaznaczone i kopiowane.

Pole z opisem wyników porównania


3. Wyniki dla osób z zaburzeniami widzenia kolorów

Zaznaczając pole „Pokaż wynik dla osób z zaburzeniami widzenia kolorów” wyświetli podsumowanie dla widzenia „normalnego” oraz dla każdego z trzech typów upośledzeń widzenia kolorów (Protanopia, Deuteranopia i Tritanopia)
Wyświetlanie wyników dla osób z zaburzeniami widzenia kolorów
Uwaga:Metoda określania wartości zmian barw dla poszczególnych typów wad widzenia kolorów została zaczerpnięta z algorytmu opisanego przez Hansa Brettela, Francoise Vienota i Johna Mollona w artykule opublikowanym w Journal of the Optical Society of America V14, #10 pp2647.Podziękowania dla miłych ludzi z Vischeck, którzy zezwolili na dostęp do kodu źródłowego ich implementacji algorytmu Brettela.


4. Opcje i Pomoc

Wybierając z menu opcję „Zawsze na wierzchu” okno programu CCA będzie widoczne na wierzchu wszystkich innych otwartych okien.
Po wybraniu z menu opcji „Czcionka” otworzy się okno pozwalające na zmianę rodzaju i wielkości czcionki używanej przez program CCA

Uwaga: wybór niektórych typów lub wielkości czcionek może skutkować w „krzaczkach” lub znikaniem części tekstu. Zalecaną polską czcionką (widoczną na zrzutach ekranowych) jest Arial – rozmiar 9, skrypt Europa Środkowa.
Menu opcji

Wybierając z menu opcję „Pomoc” otworzymy w oknie przeglądarki stronę WWW z dokumentacją do programu CCA
Menu pomocy
Uwaga: do korzystania z dokumentacji potrzebne jest połączenie z Internetem.

Comments are closed.