Firefox – wyszukiwarki

Firefox to doskonała przeglądarka – bezpieczna, szybka i zgodna ze standardami W3C. Jest również w olbrzymim stopniu konfigurowalna, dzięki setkom rozszerzeń, skórek czy wyszukiwarek.

“Firefox? Ah yes! The one that blocks all the schmutz.”

Większość z wyszukiwarek napisanych przeze mnie powinna działać także w przeglądarkach Mozilla (Sea Monkey).

Firefox – wyszukiwarka działa wyłącznie w przeglądarce Firefox
Mozilla – wyszukiwarka działa w przeglądarce Firefox, powinna również działać w pasku bocznym przeglądarek Mozilla

Wszelkie uwagi i komentarze mile widziane, podobnie jak zgłoszenia o usterkach czy konieczności aktualizacji.
Obecnie udostępniam 39 pluginów w następujących kategoriach:

Firefox searchplugins

Firefox is an excellent modern browser – safe, fast and W3C standard compliant browser. Firefox is also the most customizable browser currently available on the market.
All my searchplugins work excellent in Firefox browser and most of my searchplugins should support also sidebar search in Mozilla browsers.

Firefox – searchplugin works in Firefox browser only
Mozilla – searchplugin works in Firefox browser and support sidebar search in Mozilla browser.

All comments, suggestions and bug reports are welcomed. Currently you may download 39 searchplugins in following categories:

Historia / History – 4 pluginy (4 searchplugins)
Internet / Internet – 2 pluginy (2 searchplugins)
Lotnictwo / Aviation – 4 pluginy (4 searchplugins)
Modelarstwo / Modelling – 1 plugin (1 searchplugin)
Słowniki / Dictionary – 11 pluginów (11 searchplugins)
Star Wars – 4 pluginy (4 searchplugins)
WWW – 7 pluginów (7 searchplugins)
Zbieranina / Other – 6 pluginów (6 searchplugins)

Miłej eksploatacji ;)

One Response to Firefox – wyszukiwarki

  1. Pingback: J ‘K’ K » Searchplugins do Firefoksa